بازخریدی نیروهای مسلح http://bazkharidi.mihanblog.com 2020-10-01T13:56:41+01:00 text/html 2015-11-18T15:44:27+01:00 bazkharidi.mihanblog.com محمد پورقاز تبعیض بین نظامیان بازخریدی و اخراجی http://bazkharidi.mihanblog.com/post/1 از کسانی که با 15 سال سابقه از اورگان های دولتی نیروهای مسلح بازخرید شده اند،تقاضای حمایت این وبلاگ برای احقاق حقوق خود را داریم... <br>از کسانی ک پیگیر این مسئله هستند،تقاضای&nbsp; شماره تماس ویا ادرس الکترونیکی داریم...لطفا در نظرات درج کنید<br>